Visingsfunksjonar

Denne bolken omtalar køyretidsfunksjonar som vert brukte til å visa informasjon på skjermen.

MsgBox-uttrykk

Viser ein dialogboks som inneheld ei melding.

MsgBox-funksjonen

Viser ein dialogboks som inneheld ei melding og returnerer ein verdi.

Print-uttrykk

Skriv ut dei valde strengane eller numeriske uttrykka til eit dialogvindauge eller til ei fil.