Depot-biblioteket

For å bruka denne funksjonen …

Opna Verktøy → Makroar → LibreOffice Basic → Rediger og vel LibreOffice Makroar.


Merknadsikon

Dette biblioteket må lastast inn før utføringa. Sett det følgjande uttrykker framføre den første makroen i modulen.
GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Depot")


Åtvaringsikon

Denne hjelpesida treng meir arbeid for å verta ferdig. Du kan gjerne verta med i LibfeOffice-prosjektet og hjelpa oss med å skriva det som manglar. Besøk nettsida vår om å skriva hjelpesider (på engelsk).