Opna eit dialogvindauge med makrokode

Gå ut av dialogvindauge-redigeringa ved å trykkja på namnefliken i LibreOffice BASIC-vindauget dialogvindauget er knytt til. Namnefliken er nedst i vindauget.

Skriv inn denne koden for ein subrutine kalla VisDialogvindauge1. I dette eksemplet vert dialogvindauget du laga kalla "Dialogvindauge1":

Sub Dialog1Show

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  oDialog1.Execute()

End Sub

Slik kan du kalla opp koden utan å bruka funksjonen «LoadDialog»:

Sub Dialog1Show

  DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")

  oDialog1 = CreateUnoDialog( DialogLibraries.Standard.Dialog1 )

  oDialog1.Execute()

End Sub

"Dialogvindauge1" vert opna når du køyrer denne koden. Du lukker dialogvindauget ved å klikka på lukkeknappen (x) på tittellinja.