Setja inn kontrollelement i dialogvindauget

Bruk verktøya i Verktøykassa i BASIC-dialogredigeringa for å setja kontrollelement inn i dialogvindauget.

  1. For å opna Verktøykassa, trykk på pila ved sida av ikonet Set inn kontrollelement på verktyøylinja Dialogvindauge.

  2. Trykk på eit kontrollelement på verktøylinja, for eksempel Knapp.

  3. Trykk inni dialogvindauget og dra ut knappen til ønskt storleik.