Laga eit dialogvindauge i Basic

  1. Vel Verktøy → Makroar → Organiser dialogvindauge og deretter Ny.

  2. Skriv inn eit namn for dialogvindauget og trykk OK. For å endra namnet seinare, høgreklikkar du på namnet på fana og deretter Endra namn.

  3. Trykk på Rediger. Dialogredigeringa i Basic vert opna med eit tomt dialogvindauge.

  4. Dersom du ikkje ser verktøylinja Verktøykasse, kan du trykkja på pila ved sida av ikonet Set inn kontrollelement for å opna ho.

  5. Vel eit kontrollelement ved å trykkja på ikonet og plasser det så ved å klikka og dra inni dialogvindauget.