Werkbalk Tekstobject

Bevat opdrachten voor het opmaken van tekst die is opgenomen in een tekenobject. De werkbalk Tekstobject verschijnt wanneer u dubbelklikt in een tekenobject.

Lettertype

Hiermee kunt u een lettertype in de lijst selecteren of de naam van een lettertype direct invoeren.

U kunt verschillende lettertypen invoeren, gescheiden door puntkomma's. LibreOffice gebruikt achtereenvolgens elk benoemd lettertype als de voorgaande lettertypen niet beschikbaar zijn.

Pictogram

Lettertype

Tekengrootte

U kunt in deze lijst tussen verschillende tekengrootten kiezen of handmatig een grootte invoeren.

Vet

Maakt de geselecteerde tekst vet. Als de cursor binnen een woord staat, wordt het hele woord vet gemaakt. Als de selectie of het woord al vet is, wordt de opmaak verwijderd.

Pictogram

Vet

Cursief

Maakt de geselecteerde tekst cursief. Als de cursor binnen een woord staat, wordt het hele woord cursief gemaakt. Als de selectie of het woord al cursief is, wordt de opmaak verwijderd.

Pictogram

Cursief

Onderstrepen

Onderstreept de geselecteerde tekst of verwijdert de onderstreping.

Pictogram

Onderstrepen

Superscript

Reduceert de tekengrootte van de geselecteerde tekst en plaatst de tekst boven de basislijn.

Pictogram

Superscript

Subscript

Reduceert de tekengrootte van de geselecteerde tekst en plaatst de tekst onder de basislijn.

Pictogram

Subscript

Links

Lijnt de geselecteerde alinea('s) uit op de linkerpaginamarge.

Pictogram

Links uitlijnen

Gecentreerd

Centreert de geselecteerde alinea('s) op de pagina.

Pictogram

Rechts

Lijnt de geselecteerde alinea('s) uit op de rechterpaginamarge.

Pictogram

Rechts uitlijnen

Uitvullen

Lijnt de geselecteerde alinea('s) uit op de linker- en rechterpaginamarges. U kunt desgewenst de uitlijningsopties voor de laatste regel van de alinea specificeren onder Opmaak - Alinea - Uitlijning.

Pictogram

Uitvullen

Aziatisch-specifieke Functionaliteit

Toegang tot deze opdrachten hebt u slechts als u ondersteuning voor Aziatische talen hebt ingeschakeld in - Taalinstellingen - Talen.

Tekstrichting van links naar rechts

Hier kunt u de horizontale richting van de tekst definiëren.

Pictogram

Tekstrichting van links naar rechts

Tekstrichting van boven naar beneden

Hier kunt u de verticale richting van de tekst definiëren.

Pictogram

Tekstrichting van boven naar beneden

Alles selecteren

Selecteert de gehele inhoud van het huidige bestand, frame of tekstobject..

Pictogram

Alles selecteren

Teken

Wijzigt het lettertype en de tekenopmaak voor de geselecteerde tekens.

Pictogram

Teken

Alinea

Hier kunt u de inspringing, afstand, uitlijning en lijnafstand instellen voor de geselecteerde alinea.

Pictogram

Alinea