Afdrukvoorbeeld

De werkbalk Afdrukvoorbeeld verschijnt wanneer u het huidige document in de mode Afdrukvoorbeeld bekijkt.

Vorige pagina

Verplaatst terug naar de vorige pagina in het document. Deze functie is alleen actief als u de functie Afdrukvoorbeeld in het menu Bestand selecteert.

Pictogram

Vorige pagina

Volgende pagina

Verplaatst vooruit naar de volgende pagina in het document. Deze functie is alleen actief als u de functie Afdrukvoorbeeld in het menu Bestand selecteert.

Pictogram

Volgende pagina

Verplaatst naar de eerste pagina in het document. Deze functie is alleen actief als u de functie Afdrukvoorbeeld in het menu Bestand selecteert.

Pictogram

Verplaatst naar de laatste pagina in het document. Deze functie is alleen actief als u de functie Afdrukvoorbeeld in het menu Bestand selecteert.

Pictogram

Afdrukvoorbeeld twee pagina's

Toont twee pagina's in het Afdrukvoorbeeldvenster. Oneven pagina's zullen altijd aan de rechterkant verschijnen, even pagina's aan de linkerkant.

Pictogram

Afdrukvoorbeeld twee pagina's

Definieert het aantal pagina's dat op het scherm wordt weergegeven. Klik op de pijl naast het pictogram om een raster te openen. Hierin kunt u selecteren hoeveel pagina's er als rijen en kolommen in het afdrukvoorbeeld weergegeven moeten worden.

Pictogram

Afdrukvoorbeeld meerdere pagina's

Boek-afdrukvoorbeeld

Bepaal dat de eerste pagina aan de rechterkant van het afdrukvoorbeeld wordt weergegeven. Indien niet geselecteerd, wordt de eerste pagina aan de linkerkant van het afdrukvoorbeeld weergegeven.

pictogram voor boek-afdrukvoorbeeld

Boek-afdrukvoorbeeld

Inzoomen

Zoomt in voor een close-up van het document.

Uitzoomen

Zoomt uit zodat er meer van het document te zien is in een kleiner formaat.

Afdrukvoorbeeld in-/uitzoomen

Bepaalt het zoomniveau van het afdrukvoorbeeld.

Volledig scherm

Toont of verbergt de menu's en werkbalken in Writer of Calc. Klik op de knop Volledig scherm aan/uit om de modus voor volledig scherm af te sluiten.

Pictogram

Volledig scherm aan/uit (in Afdrukvoorbeeld)