Tabel

Geeft opdrachten weer om een tabel binnen een tekstdocument in te voegen, te bewerken en te verwijderen.

Tabel invoegen

Voegt een nieuwe tabel in.

Invoegen

Kolommen

Voegt kolommen in.

Rijen

Voegt rijen in.

Verwijderen

Tabel

Verwijdert de huidige tabel.

Kolommen

Verwijdert de geselecteerde kolommen.

Rijen

Verwijdert de geselecteerde rijen.

Selecteren

Tabel

Selecteert de huidige tabel.

Kolom

Selecteert de huidige kolom.

Rij

Selecteert de huidige rij.

Cel

Selecteert de huidige cel.

Cellen samenvoegen

Combineert de inhoud van de geselecteerde tabelcellen in één enkele cel.

Cellen splitsen

Splitst de cel of groep cellen horizontaal of verticaal in het aantal cellen dat u invoert.

Tabel samenvoegen

Voegt twee opeenvolgende tabellen samen tot één enkele tabel. De tabellen moeten direct naast elkaar staan en niet zijn gescheiden door een lege alinea.

Tabel splitsen

Splitst de huidige tabel in twee aparte tabellen bij de cursorpositie. U kunt deze opdracht ook oproepen door met de rechtermuisknop in een tabelcel te klikken.

Tabel AutoOpmaak

Past automatisch opmaak op de huidige tabel toe, inclusief lettertypen, schaduw en randen.

Automatische hoogte/breedte

Kolombreedte

Opent het dialoogvenster Kolombreedte waar u de breedte van een kolom kunt wijzigen.

Optimale kolombreedte

Past de kolombreedtes automatisch aan de inhoud van de cellen aan. Wanneer u de breedte van een kolom wijzigt, heeft dit geen invloed op de breedte van andere kolommen in de tabel. Een tabel kan niet breder zijn dan de pagina.

Kolommen gelijkmatig verdelen

Past de breedte van de geselecteerde kolommen aan aan de breedte van de breedste kolom in de selectie. De totale breedte van de tabel kan niet breder zijn dan de breedte van de pagina.

Rijhoogte

Opent het dialoogvenster Rijhoogte waar u de hoogte van een rij kunt wijzigen.

Optimale rijhoogte

Past de rijhoogten automatisch aan de inhoud van de cellen aan. Dit is de standaardinstelling voor nieuwe tabellen.

Rijen gelijkmatig verdelen

Past de hoogte van de geselecteerde rijen aan aan hoogte van de hoogste rij in de selectie.

Over pagina's afbreken

Staat een pagina-einde binnen de huidige rij.

Koprijen herhalen

Herhaalt de tabelkopteksten op volgende pagina's als de tabel meerdere pagina's beslaat.

Converteren

Tekst naar tabel

Opent een dialoogvenster waarin u de geselecteerde tekst naar een tabel kunt converteren.

Tabel naar tekst

Opent een dialoogvenster waarin u de huidige tabel naar tekst kunt converteren.

Sorteren

Sorteert de geselecteerde alinea's of tabelrijen alfabetisch of numeriek. U kunt maximaal drie sorteersleutels opgeven, evenals alfanumerieke en numerieke sorteersleutels combineren.

Formule

Hiermee wordt de Formulebalk geopend waar u een formule kunt invoeren of bewerken.

Getalnotatie

Opent een dialoogvenster waar u de notatie van getallen in een tabel kunt specificeren.

Tabeleigenschappen

Specificeert de eigenschappen van een tabel, bijvoorbeeld: naam, uitlijning, afstand, kolombreedte, randen en achtergrond.