Extra

Bevat functies voor spellingcontrole, een galerij van kunstobjecten die u aan uw document kunt toevoegen, als ook functies voor het configureren van menu's en het instellen van programmavoorkeuren.

Spellingcontrole

Hiermee kunt u de spelling handmatig controleren.

Taal

Hiermee opent u een submenu met taalspecifieke opdrachten.

Woorden tellen

Telt de woorden en tekens, met of zonder spaties, in de huidige selectie en in het hele document. De telling wordt bijgehouden terwijl u typt of de selectie wijzigt.

Hoofdstuknummering

Specificeert de getalnotatie en de hiërarchie voor de hoofdstuknummering in het huidige document.

Regelnummering

Hiermee worden regelnummers in het huidige document toegevoegd/verwijderd en opgemaakt. Wilt u dat een alinea geen regelnummering heeft, dan klikt u in de alinea, kiest u Opmaak - Alinea, klikt u op de tab Nummering, en wist u het selectievakje De regels van deze alinea meetellen.

Voetnoten

Specificeert de weergave-instellingen voor voet- en eindnoten.

Literatuurlijstdatabase

Records in de literatuurlijstdatabase invoegen, verwijderen, bewerken en beheren.

Assistent Standaardbrief

Start de Assistent Standaardbrief om standaardbrieven te maken of e-mails naar meerdere ontvangers te sturen.

Sorteren

Sorteert de geselecteerde alinea's of tabelrijen alfabetisch of numeriek. U kunt maximaal drie sorteersleutels opgeven, evenals alfanumerieke en numerieke sorteersleutels combineren.

Berekenen

Berekent de geselecteerde formule en kopieert het resultaat naar het klembord.

Bijwerken

Werkt in het huidige document items met dynamische inhoud bij, zoals velden en indices.

Mediaspeler

Opent het venster Mediaspeler, waar u voorbeelden van film- en geluidsbestanden kunt afspelen en deze bestanden in het huidige document kunt invoegen.

Macro's

Hier kunt u macro's opnemen, beheren en bewerken.

Extensiebeheer

De Extensiebeheerder voegt LibreOffice extensies toe, verwijdert ze, schakelt ze uit, schakelt ze in en werkt ze bij.

XML-filterinstellingen

Opent het dialoogvenster XML-filterinstellingen, waarin u filters kunt maken, bewerken, verwijderen en testen om XML-bestanden te importeren en exporteren.

AutoCorrectie

Stelt de opties in voor het automatisch vervangen van tekst terwijl u typt.

AutoTekst

Hiermee kunt u AutoTekst maken, bewerken of invoegen. U kunt opgemaakte tekst, tekst met afbeeldingen, tabellen en velden als AutoTekst opslaan. Typ de afkorting voor de AutoTekst in uw document en druk dan op F3 om snel AutoTekst in te voegen.

Aanpassen

Past menu's, contextmenu's, sneltoetsen, werkbalken en macrotoewijzingen van LibreOffice aan gebeurtenissen aan.

Opties

Dit menu-item opent een dialoogvenster voor een aangepaste programmaconfiguratie.