Opmaak

Dit menu bevat opdrachten voor opmaak van de lay-out en inhoud van uw document.

Directe opmaak wissen

Verwijdert de directe opmaak en de opmaak met tekenopmaakprofielen van het geselecteerde.

Teken

Wijzigt het lettertype en de tekenopmaak voor de geselecteerde tekens.

Alinea

Wijzigt de opmaak van de huidige alinea, zoals inspringingen en uitlijning.

Nummering en opsommingstekens

Voegt nummering of opsommingstekens toe aan de huidige alinea en u kunt hier de opmaak van de nummering of opsommingstekens wijzigen.

Pagina

Bepaal de opmaak en lay-out voor het huidige pagina-opmaakprofiel, inclusief de paginamarges, kop- en voetteksten en pagina-achtergrond.

Hoofd- kleine letters wijzigen

Wijzigt de hoofd-/kleine letters in de selectie. Als de cursor binnen een woord staat en er is geen tekst geselecteerd, dan is het woord de selectie.

Aziatische fonetiekgids

Hier kunt u opmerkingen, die als uitspraakhulpmiddel dienen, naast Aziatische tekens plaatsen.

Toegang tot deze opdrachten hebt u slechts als u ondersteuning voor Aziatische talen hebt ingeschakeld in - Taalinstellingen - Talen.

Kolommen

Bepaal het aantal kolommen en de kolom-layout voor een paginastijl, frame of sectie.

Secties

Wijzigt de eigenschappen van secties die in uw document zijn gedefinieerd. Selecteer tekst of klik in uw document en kies dan Invoegen - Sectie

AutoCorrectie

Maakt het bestand automatisch op volgens de opties die u instelt onder Extra - AutoCorrect - AutoCorrectie.

Verankering

Hier kunt u de verankeringsopties voor het geselecteerde object instellen.

Omloop

Specificeer de manier waarop u tekst rond een object wilt laten omlopen. U kunt ook de ruimte tussen de tekst en het object specificeren.

Uitlijning (objecten)

Lijnt geselecteerde objects ten opzichte van elkaar uit.

Uitlijning (tekstobjecten)

Stel de uitlijningsopties voor de huidige selectie in.

Schikken

Wijzigt de stapelvolgorde van de geselecteerde objecten.

Spiegelen

Spiegelt het geselecteerde object horizontaal of verticaal.

Groeperen

Groepen houden geselecteerde objecten bij elkaar, zodat zij kunnen worden verplaatst of opgemaakt als één object.

Object

Opent een submenu waarmee u de eigenschappen van het geselecteerde object kunt bewerken.

Kader

Voegt een frame in dat u kunt gebruiken om een lay-out te maken van één of meer kolommen tekst en objecten.

Afbeelding

Maakt de grootte, positie en andere eigenschappen van de geselecteerde afbeelding op.