Nummering en opmaakprofielen voor nummering

U kunt nummering handmatig of met een alinea-opmaakprofiel op een alinea toepassen.

Handmatige nummering toepassen

Klik in de alinea en dan op het pictogram Nummering aan/uit op de werkbalk Opmaak om nummering handmatig toe te passen.

Notitiepictogram

U kunt geen handmatige nummering toepassen op alinea's die onder 'Speciale stijlen' in het venster Stijlen en opmaak weergegeven worden.


U kunt ook de opdrachten op de werkbalk Nummering/opsommingstekens gebruiken om een lijst met nummering of opsommingstekens te bewerken. Klik op het pictogram Nummering en opsommingstekens om de indeling van de nummering of opsommingstekens te veranderen.

Zo kunt u nummering met een alinea-opmaakprofiel toepassen:

Met alinea-opmaakprofielen verkrijgt u een grotere controle over de nummering die u in een document toepast. Wanneer u de nummering van het opmaakprofiel wijzigt, worden alle alinea's waarin het profiel gebruikt wordt, automatisch bijgewerkt.

  1. Kies Beeld - Opmaakprofielen en klik dan op het pictogram Alinea-opmaakprofielen.

  2. Klik met de rechtermuisknop op het alinea-opmaakprofiel waarop u nummering wilt toepassen, en kies dan Wijzigen.

  3. Klik het de tabblad Overzicht & nummering.

  4. Selecteer het gewenste type nummering in het vakje Opmaakprofielen voor nummering.

  5. Klik op OK.

  6. Pas het opmaakprofiel toe op de alinea's waaraan u nummering wilt toevoegen.

Opsommingstekens toevoegen

Nummering toevoegen

Opsommingstekens en nummering voor individuele alinea's uitschakelen

Genummerde lijsten combineren

Bijschriften gebruiken

Nummerreeksen definiëren

Nummering wijzigen in een genummerde lijst

Genummerde lijsten of lijsten met opsommingstekens maken terwijl u typt