Tekstframes invoegen, bewerken en koppelen

Een tekstframe is een container voor tekst en afbeeldingen die u overal op een pagina kunt neerzetten. U kunt ook een frame gebruiken om een kolom-layout op tekst toe te passen.

Zo voegt u een tekstframe in:

  1. Selecteer de tekst die u in het frame wilt opnemen.

  2. Kies Invoegen - Frame en klik op OK.

Zo bewerkt u een tekstframe:

Zo verbergt u tekst voor afdrukken:

Voor elk Writer-tekstframe kan een modus ingesteld worden die het mogelijk maakt de tekst op het scherm te bekijken, maar de tekst voor afdrukken verbergt.

  1. Selecteer het tekstframe (u ziet acht grepen).

  2. Kies Opmaak - Frame en OLE-object - Eigenschappen - Opties

  3. In het gebied Eigenschappen heft u de selectie van het vakje Afdrukken op en klikt u op OK.

Zo koppelt u tekstframes:

U kunt Writer-tekstframes koppelen zodat hun inhoud automatisch van het ene naar het andere frame doorloopt.

  1. Klik op de rand van een frame dat u wilt koppelen. Er verschijnen selectiegrepen aan de randen van het frame.

  2. Op de werkbalk Frame, klikt u op het pictogram Frames koppelen Pictogram.

  3. Klik op het frame waaraan u wilt koppelen.

U kunt alleen frames koppelen als:

Wanneer u een gekoppeld frame selecteert, wordt er een lijn weergegeven die de gekoppelde frames verbindt.

Notitiepictogram

De optie Automatische hoogte is alleen beschikbaar voor het laatste frame in een reeks gekoppelde frames.