De grootte van rijen en kolommen in een teksttabel wijzigen

U kunt de breedte van tabelcellen en -kolommen wijzigen, evenals de hoogte van tabelrijen.

Pictogram

U kunt rijen en kolommen ook gelijkmatig verdelen met behulp van de pictogrammen op de werkbalk Grootte optimaliseren op de werkbalkbalk Tabel.

De breedte van kolommen en cellen wijzigen

Zo wijzigt u de breedte van een kolom:

U kunt het volgende doen:

Notitiepictogram

U kunt het gedrag van de pijltjestoetsen specificeren door te kiezen - LibreOffice Writer - Tabel en selecteer de opties die u wilt in het gebied Toetsenbordafhandeling.


Zo wijzigt u de breedte van een cel:

Houd ingedrukt en druk dan op de pijltoets naar links of rechts

De hoogte van een rij wijzigen

Plaats de cursor in een cel in de rij, houd de toets ingedrukt en druk op de pijltoets omhoog of omlaag om de hoogte van een rij te wijzigen.

De grootte van een hele tabel wijzigen

Als u de breedte en hoogte van een tabel wilt wijzigen, voert u een van de volgende handelingen uit:

Tippictogram

U moet de tabellen in een frame zetten om tekst te laten doorlopen langs de zijkanten van een tabel en om twee tabellen naast elkaar te schikken. Klik in de tabel, druk tweemaal op +A om de gehele tabel te selecteren en kies dan Invoegen - Frame.


Notitiepictogram

Tabellen in HTML-pagina's bieden niet de volledige reeks eigenschappen en opdrachten als tabellen in OpenDocument-indeling.


Rijen en kolommen via het toetsenbord aanpassen

Een rij of kolom aan een tabel toevoegen of verwijderen via het toetsenbord

Cellen samenvoegen en splitsen

Linialen gebruiken