Een rij of kolom aan een tabel toevoegen of verwijderen via het toetsenbord

U kunt met behulp van het toetsenbord rijen of kolommen toevoegen aan of verwijderen uit tabellen, evenals tabelcellen splitsen of samenvoegen.

Rijen en kolommen via het toetsenbord aanpassen

De grootte van rijen en kolommen in een teksttabel wijzigen

Cellen samenvoegen en splitsen