Afdrukstand wijzigen

Alle eigenschappen van pagina's voor Writer tekstdocumenten, zoals bijvoorbeeld de oriëntatie van de pagina, worden bepaald door pagina-opmaakprofielen. Als standaard gebruikt een nieuw tekstdocument het pagina-opmaakprofiel “Standaard” voor alle pagina's. Als u een bestaand document opent, dan kunnen verschillende pagina-opmaakprofielen zijn toegepast op verschillende bladzijden.

Het is belangrijk te weten dat veranderingen aan een paginaeigenschap alleen de pagina's betreffen die het huidige pagina-opmaakprofiel gebruiken. Het huidige pagina-opmaakprofiel is te zien in de Statusbalk, in de onderste vensterrand.

De oriëntatie van alle pagina's wijzigen

Als uw tekstdocument geheel uit pagina's met hetzelfde pagina-opmaakprofiel bestaat kunt u de paginaeigenschappen direct veranderen:

 1. Kies Opmaak - Pagina.

 2. Klik op de tab Pagina.

 3. Selecteer onder Papierformaat “Staand” of “Liggend”.

 4. Klik op OK.

Zo wijzigt u de oriëntatie alleen voor sommige pagina's

LibreOffice gebruikt pagina-opmaakprofielen om de oriëntatie van de pagina's in een document te bepalen Pagina-opmaakprofielen bepalen meer paginaeigenschappen, zoals bijvoorbeeld de kop- en voettekst- of paginamarges. U kunt óf het pagina-opmaakprofiel “Standaard” voor het huidige document wijzigen, óf u kunt uw eigen pagina-opmaakprofielen definiëren en die opmaakprofielen toepassen op willekeurige gedeelten van uw tekst.

Aan het eind van deze helppagina, bespreken wij het bereik van pagina-opmaakprofielen in detail. Als u twijfelt over het concept van pagina-opmaakprofielen, lees dan alstublieft de sectie aan het einde van deze pagina.

Notitiepictogram

Anders dan teken- of alinea-opmaakprofielen, kennen pagina-opmaakprofielen geen hiërarchie. U kunt een nieuw pagina-opmaakprofiel, gebaseerd op de eigenschappen van een bestaand pagina-opmaakprofiel, maken, maar als u later het opmaakprofiel van het origineel verandert dan zal het nieuw pagina-opmaakprofiel niet automatisch de veranderingen erven.


U heeft eerst een pagina-opmaakprofiel nodig en vervolgens past u dat toe om de pagina-oriëntatie van alle pagina's met hetzelfde pagina-opmaakprofiel te veranderen:

 1. Kies Beeld - Opmaakprofielen

 2. Klik op het pictogram Pagina-opmaakprofielen.

 3. Klik met de rechtermuisknop op een pagina-opmaakprofiel en kies Nieuw. Het nieuwe pagina-opmaakprofiel erft in eerste instantie alle eigenschappen van het geselecteerde pagina-opmaakprofiel.

 4. Op het tabblad Beheren typt u bijvoorbeeld een naam voor het pagina-opmaakprofiel in het vak Naam.

 5. In het vak Volgend opmaakprofiel selecteert u het pagina-opmaakprofiel dat u wilt gebruiken op de pagina ná de pagina met het nieuwe opmaakprofiel. Zie de sectie betreffende het bereik van pagina-opmaakprofielen aan het einde van deze helppagina.

 6. Klik op de tab Pagina.

 7. Selecteer onder Papierformaat “Staand” of “Liggend”.

 8. Klik op OK.

Nu heeft u een correct pagina-opmaakprofiel met de naam "Mijn landschap" gedefinieerd. Dubbelklik op het pagina-opmaakprofiel "Mijn landschap" in het venster Stijlen en opmaak om het nieuwe pagina-opmaakprofiel toe te passen. Alle pagina's in het huidige bereik van pagina-opmaakprofielen zullen worden veranderd. Indien u als "Volgend opmaakprofiel" een ander pagina-opmaakprofiel heeft gekozen, zal alleen de eerste pagina van het huidige bereik van pagina-opmaakprofielen veranderd worden.

Het bereik van pagina-opmaakprofielen

Wees bewust van het bereik van de pagina-opmaakprofielen in LibreOffice. Welke pagina's van uw tekstdocument worden beïnvloed door een pagina-opmaakprofiel te veranderen?

Eén pagina lang opmaakprofielen

Een pagina-opmaakprofiel kan worden gedefinieerd om maar één pagina te beslaan. Het pagina-opmaakprofiel “Eerste pagina” is een voorbeeld daarvan. U stelt deze eigenschap in door een ander pagina-opmaakprofiel als "Volgend opmaakprofiel" te kiezen op het tabblad Opmaak - Pagina - Beheren.

Een pagina-opmaakprofiel dat één pagina lang is begint vanaf de onderrand van het huidige bereik van het pagina-opmaakprofiel tot aan het volgende pagina-einde. Het volgende pagina-einde verschijnt automatisch als de tekst naar de volgende pagina vloeit, dit wordt ook wel een "zacht pagina-einde" genoemd. Als alternatief kunt u een handmatig pagina-einde invoegen.

Druk op Ctrl+Enter of kies Invoegen - Handmatig einde en klik op OK om een handmatig pagina-einde op de cursorpositie in te voegen.

Handmatig gedefinieerd bereik van een pagina-opmaakprofiel

Het pagina-opmaakprofiel “Standaard” heeft geen ander “Volgend opmaakprofiel” op het tabblad Opmaak - Pagina - Beheren. In plaats daarvan is het "Volgend opmaakprofiel” ook ingesteld op “Standaard”. Alle pagina-opmaakprofielen die worden gevolgd door hetzelfde pagina-opmaakprofiel kunnen meerdere pagina's beslaan. De onder- en bovenranden van het bereik van het pagina-opmaakprofiel worden gedefinieerd door "pagina-einden met opmaakprofiel". Alle pagina's tussen twee "pagina-einden met opmaakprofiel" gebruiken hetzelfde pagina-opmaakprofiel.

U kunt een "pagina-einde met opmaakprofiel" direct op de cursorpositie invoegen. Als alternatief kunt u de eigenschap "pagina-einde met opmaakprofiel" toepassen op een alinea of een alinea-opmaakprofiel.

Voer een van de volgende opdrachten uit:

Over kop- en voetteksten

Een pagina-opmaakprofiel maken op basis van de huidige pagina

Hoofdstuknaam of -nummer invoegen in een kop- of voettekst

Kop- of voetteksten opmaken