Nummering wijzigen in een genummerde lijst

U kunt de nummering uit een alinea in een genummerde lijst verwijderen, of het nummer wijzigen waarmee een genummerde lijst begint.

Tippictogram

Gebruik, als u genummerde koppen wilt, de menu-opdrachtExtra - Hoofdstuknummering om een nummering aan een alinea-opmaakprofiel toe te wijzen. Gebruik het pictogram Nummering op de werkbalk Opmaak niet.


Zo verwijdert u het nummer uit een alinea in een genummerde lijst:

  1. Klik vóór het eerste teken van de alinea waarvan u de nummering wilt verwijderen.

  2. U kunt het volgende doen:

Zo wijzigt u het nummer waarmee een genummerde lijst begint:

  1. Klik ergens in de genummerde lijst.

  2. Kies Opmaak - Nummering en opsommingstekens en klik dan op de tab Opties.

  3. Voer in het vak Begin met het nummer in waarmee u de lijst wilt beginnen.

  4. Klik op OK.

Nummering en opmaakprofielen voor nummering

Opsommingstekens toevoegen

Nummering toevoegen

Opsommingstekens en nummering voor individuele alinea's uitschakelen

Bijschriften gebruiken

Nummerreeksen definiëren

Wiki-pagina over het nummeren van alinea's met opmaakprofielen