Een inhoudsopgave maken

De beste manier om een inhoudsopgave te genereren is door de vooraf gedefinieerde opmaakprofielen voor kopalinea's toe te passen, zoals 'Kop 1', op de alinea's die u in uw inhoudsopgave wilt opnemen. Nadat u deze opmaakprofielen hebt toegepast, kunt u een inhoudsopgave maken.

Een inhoudsopgave invoegen

  1. Klik in uw document op de plaats waar u de inhoudsopgave wilt maken.

  2. Kies Invoegen - Inhoudsopgave en index - Inhoudsopgave, index of woordenlijst en klik op het tabblad Type.

  3. Selecteer 'Inhoudsopgave' in het vak Type.

  4. Selecteer de gewenste opties.

  5. Klik op OK.

Als u een ander alinea-opmaakprofiel als item in de inhoudsopgave wilt gebruiken, selecteert u Extra opmaakprofielen in het gebied Maken uit en klikt u op de knop Opmaakprofielen toewijzen) naast het keuzevak. Klik, in het dialoogvenster Opmaakprofielen toewijzen, op het opmaakprofiel in de lijst en dan op de knop >>of << om het overzichtsniveau voor het alinea-opmaakprofiel te definiëren.

Een inhoudsopgave bijwerken

U kunt één van het volgende doen:

Items in index of inhoudsopgave definiëren

Indices en inhoudsopgaven bijwerken, bewerken en verwijderen

Een index of inhoudsopgave opmaken

Items in index of inhoudsopgave bewerken of verwijderen

Trefwoordenregisters maken

Gebruikergedefinieerde indices

Een literatuurlijst maken

Indices over meerdere documenten