Items in index of inhoudsopgave definiëren

Zo definieert u items voor registers:

  1. Klik in een woord, of selecteer de woorden in uw document die u als een indexitem wilt gebruiken.

  2. Kies Invoegen - Inhoudsopgave en index - Index item, en doe één van de volgende handelingen:

Zo definieert u items in inhoudsopgaven:

De beste manier om een inhoudsopgave te genereren is door de vooraf gedefinieerde opmaakprofielen voor kopalinea's toe te passen, zoals "Kop 1", op de alinea's die u in uw inhoudsopgave wilt opnemen.

Zo gebruikt u een aangepast alinea-opmaakprofiel als item voor een inhoudsopgave:

  1. Kies Extra - Hoofdstuknummering en klik op de tab Nummering.

  2. Selecteer het alinea-opmaakprofiel dat u in uw inhoudsopgave wilt opnemen in het vak Alinea-opmaakprofiel.

  3. In de lijst Niveau klikt u op het hiërarchische niveau waarop u het alinea-opmaakprofiel wilt toepassen.

  4. Klik op OK. U kunt het opmaakprofiel nu op koppen in uw document toepassen en ze in uw inhoudsopgave opnemen.

Een inhoudsopgave maken

Indices en inhoudsopgaven bijwerken, bewerken en verwijderen

Een index of inhoudsopgave opmaken

Items in index of inhoudsopgave bewerken of verwijderen

Trefwoordenregisters maken

Gebruikergedefinieerde indices

Een literatuurlijst maken

Indices over meerdere documenten