Inspringende alinea's

Notitiepictogram

Om de maateenheden te wijzigen, kies - LibreOffice Writer - Algemeen en selecteer de nieuwe maateenheden in het gedeelte Instellingen.


U kunt de inspringingen voor de huidige alinea, voor alle geselecteerde alinea's of voor een alinea-opmaakprofiel wijzigen.

Tippictogram

U kunt ook inspringingen instellen met behulp van de liniaal. Kies, om de liniaal weer te geven, Beeld - Liniaal..


Inspringingen worden berekend rekening houdend met de linker- en rechterpaginamarges. Voer een negatief getal in als u de alinea buiten de paginamarges wilt laten uitsteken.

De inspringingen zijn verschillend, afhankelijk van de schrijfrichting. Kijk, bijvoorbeeld, naar de waarde van de inspringing Vóór tekst in van-links-naar-rechts talen. De linker rand van de alinea wordt ingesprongen in verhouding tot de marge van de linkerpagina. In van-rechts-naar-links talen wordt de rechter rand van de alinea ingesprongen in verhouding tot de marge van de rechterpagina.

Voer, voor een hangende inspringing, een positieve waarde in achter Vóór tekst en een negatieve waarde achter Eerste regel".

Opmaak - Alinea's - Inspringingen en afstanden

Linialen gebruiken

Sjablonen en opmaakprofielen