Afbreken van bepaalde woorden voorkomen

Als uw tekst automatisch werd afgebroken en bepaalde woorden lelijk afgebroken zijn, of als u sommige woorden nooit wilt laten afbreken dan kunt u het afbreken van die woorden uit zetten:

 1. Kies - Taalinstellingen - Linguïstiek

 2. Selecteer een woordenlijst in de lijst Gebruikerswoordenlijsten en klik dan op Bewerken.

  Als de lijst leeg is, klikt u op Nieuw om een woordenlijst te maken.

 3. In het vak Woord typt u het woord dat u niet wilt afbreken, gevolgd door een gelijkteken (=), bijvoorbeeld 'pretentieus='.

 4. Klik op Nieuw en dan op Sluiten.

Tippictogram

Wilt u snel voorkomen dat een woord afgebroken wordt, dan selecteert u dat woord, kiest u Opmaak - Teken, klikt u op de tab Lettertype, en selecteert u 'Geen' in het vak Taal.


Sommige woorden bevatten speciale tekens die LibreOffice als afbreekstreepje behandelt. Als u niet wilt dat dergelijke woorden afgebroken worden, kunt u een speciale code invoeren die afbreking voorkomt op de positie waar de speciale code is ingevoegd. Doe het volgende:

 1. Inschakelen van de speciale mogelijkheden voor talen met complexe tekstlay-out (CTL): Kies - Taalinstellingen - Talen en selecteer Ingeschakeld voor complexe tekstlay-out (CTL). Klik op OK.

 2. Plaats de cursor op de plaats waar geen afbreking zou mogen komen.

 3. Kies Invoegen - Opmaakmarkering - Geen breedte, geen afbreking.

  Als het speciale teken eenmaal is ingevoegd kunt u de CTL weer uitschakelen. Ondersteuning van CTL was alleen nodig om het speciale teken in te voegen.

Woordafbreking

Tekstverloop