Voetnoten of eindnoten invoegen en bewerken

Voetnoten verwijzen naar verdere informatie over een onderwerp onder aan een pagina, en eindnoten naar informatie aan het eind van het document. LibreOffice nummert de voetnoten en eindnoten automatisch.

Zo voegt u een voetnoot of eindnoot in:

  1. Klik in uw document op de plaats waar u het anker van de notitie wilt zetten.

  2. Kies Invoegen - Voet-/Eindnoot.

  3. Selecteer in het gebied Nummering de notatie die u wilt gebruiken. Als u Teken selecteert, klikt u op de bladerknop (...) en selecteert u het teken dat u voor de voetnoot wilt gebruiken.

  4. Selecteer, in het gebied Type, Voetnoot of Eindnoot.

  5. Klik op OK.

  6. Voer de notitie in.

Pictogram

U kunt voetnoten ook invoegen door het pictogram Voetnoot direct invoegen op de werkbalk Invoegen aan te klikken.

Zo bewerkt u een voet- of eindnoot:

Afstand tussen voetnoten