Hoofdstuknummering

U kunt de hiërarchie van koppen wijzigen of een niveau in de hiërarchie aan een aangepast alinea-opmaakprofiel toewijzen. U kunt ook hoofdstuk- en sectienummering toevoegen aan alinea-opmaakprofielen voor koppen. Standaard staat het opmaakprofiel "Kop 1" bovenaan in de overzichtsstructuur.

Zo voegt u automatische nummering aan een opmaakprofiel voor een kop toe:

  1. Kies Extra - Hoofdstuknummering en klik dan op de tab Nummering.

  2. Selecteer in het vak Alinea-opmaakprofielhet opmaakprofiel voor de kop waaraan u hoofdstuknummers wilt toevoegen.

  3. Selecteer in het vak Getallen het opmaakprofiel voor nummering dat u wilt gebruiken, en klik dan op OK.

Zo verwijdert u automatische hoofdstuknummering uit een kop van een alinea

  1. Klik aan het begin van de tekst in de kopalinea, na het nummer.

  2. Druk op Backspace om een nummer te verwijderen.

Zo gebruikt u een aangepast alinea-opmaakprofiel als kop:

  1. Kies Extra - Hoofdstuknummering en klik dan op de tab Nummering.

  2. Selecteer het aangepaste opmaakprofiel in het vak Alinea-opmaakprofiel.

  3. Klik in de lijst Niveau op het kopniveau dat u aan het aangepaste alinea-opmaakprofiel wilt toewijzen.

  4. Klik op OK.

Het overzichtsniveau van lijsten met nummering en opsommingstekens wijzigen

Een document opnieuw schikken met behulp van de Navigator