Rubricering document

De rubricering en beveiliging van documenten zijn belangrijke onderwerpen voor bedrijven en overheden.

Informatie wordt uitgewisseld tussen gebruikers en organisaties, die samenwerken om een professioneel doel na te streven. Wanneer gevoelige informatie wordt verwerkt, kan men veronderstellen dat de partijen overeenkomen welke informatie gevoelig is en hoe zulke informatie geïdentificeerd en behandeld wordt. Iedere ontvanger van informatie zal vertrouwen op de leverancier van de informatie dat de afgesproken procedures gevolgd werden om de gevoeligheid van de informatie te identificeren.

LibreOffice biedt gestandaardiseerde middelen waarmee dergelijke gevoelige informatie uitgedrukt wordt en deze kan tussen partijen worden gebruikt als interoperabele systemen geïmplementeerd worden. Het bevat een aantal standaard “velden" die kunnen worden gebruikt om gevoelige informatie te beschermen. Het probeert niet te definiëren wat de inhoud van deze “velden” moet zijn. Deze aanpak is een verbetering ten opzichte van het huidige alternatief, dat momenteel bestaat, waarin de aanbieder een willekeurige methode moet gebruiken om de gevoeligheid uit te drukken, die misschien niet voor een ontvanger nuttig is.

Hoewel deze standaard is ontwikkeld met de bedoeling dat het van toepassing zou zijn op alle activiteiten in elk domein, houdt LibreOffice vast aan de nomenclatuur en categorieën van de luchtvaart- en defensieindustrie, waar de beoordeling van de gevoeiligheid voortkomt uit nationaal veiligheids-, exportcontrole- en intellectueel eigensdomsbeleid.

LibreOffice heeft de open standaarden geïmplementeerd door TSCP (Transglobal Secure Collaboration Participation, Inc.), onafhankelijk van een specifieke verkoper. Twee daarvan zijn interessant:

BAF categorieën

De standaard BAF-categorieën voor LibreOffice zijn hieronder weergegeven.

Tippictogram

Alleen de categorie Intellectueel eigendom zal de lay-out van het document wijzigen met een watermerk, velden in de kop- en voettekst en een informatiebalk aan de bovenzijde van het documentgebied. Elk item, dat in het document wordt ingevoegd, wordt bepaald door het rubricerings-configuratiebestand.


Intelectueel eigendom

Intellectueel eigendom is een algemene uitdrukking voor de aard van de inhoud van het document. Selecteer deze categorie voor de algemene rubricering van documenten.

Nationale veiligheid

Selecteer de categorie van dit document voor het type van strategie van de nationale veiligheid. De geselecteerde categorie wordt samen met het document opgeslagen als BAILS-metagegevens in de bestandseigenschappen en er worden geen wijzigingen aangebracht in de document lay-out of de gebruikersinterface.

Exportbeperking

Selecteer de categorie van dit document voor het type van de strategie van de nationale veiligheid. De geselecteerde categorie wordt samen met het document opgeslagen als BAILS-metagegevens in de bestandseigenschappen er worden geen wijzigingen aangebracht in de document lay-out of de gebruikersinterface.

Waarschuwingspictogram

Raadpleeg het beveiligingsbeleid voor gegevens van uw bedrijf en de functionarissen van de informatiebeveiliging voor ondersteuning bij document-rubricering.


Standaard rubriceringsniveaus

LibreOffice levert standaard niveaus voor document-rubricering (BAILS) zoals hieronder weergegeven, gesorteerd op het toenemende niveau van zakelijke gevoeligheid:

Rubriceringsniveaus aanpassen.

Met LibreOffice kunt u de rubriceringsniveaus voor uw bedrijf aanpassen. Kopieer, om het nummer en de naam van het niveau aan te passen, het bestand example.xml opgeslagen in Extra - Opties - LibreOffice - Paden - Rubricering in een lokale map en bewerk de inhoud.

Tippictogram

Gebruik het bestand met uw lokale LibreOffice in de naam als voorbeeld.


Sla het bestand op en wijzig het rubriceringspad hierboven, voor toegang tot het bestand.

Tippictogram

Uw systeembeheerder kan het bestand in een netwerkmap plaatsen en alle gebruikers toegang geven het bestand met de instellingen voor rubricering.


Inhoud plakken in documenten met verschillende rubriceringsniveaus.

Om te voorkomen dat het beveiligingsbeleid wordt geschonden, is inhoud met een hoog rubriceringsniveau niet toegestaan in documenten met een lager rubriceringsniveau. LibreOffice geeft een waarschuwingsmelding wanneer het detecteert dat de inhoud van het klembord een hogere rubricering heeft dan het doeldocument.

Werkbalk Rubricering

De werkbalk Rubricering biedt hulpmiddelen voor het beveiligd werken met documenten.

De werkbalk Rubricering bevat een keuzelijst voor het selecteren van de beveiliging van het document volgens het BAF beveiligingsbeleid en BAILS niveaus. LibreOffice voegt aangepaste velden toe in de documenteigenschappen (Bestand - Eigenschappen, tabblad Gebruikergedefinieerde eigenschappen) om het classificatiebeleid als document-metagegevens op te slaan.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Ga naar menu Beeld - Werkbalken en selecteer Rubricering