Auteur

Voegt hier als een veld de naam in van de persoon die het document gemaakt heeft. Het veld past het item toe dat werd gemaakt onder - LibreOffice - Gebruikersgegevens.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Velden - Auteur