Celverwijzing

Geeft de positie van de celcursor in een tabel weer.