Paginanummer

Het huidige paginanummer wordt in dit veld van de statusbalk weergegeven. Dubbelklik om de Navigator te openen waarmee u in het document kunt navigeren. Klik met de rechtermuisknop om alle bladwijzers in het document weer te geven. Klik op een bladwijzer om de tekstcursor bij de bladwijzerlocatie te zetten.

De getoonde pagina (x) en het totaal aantal pagina's (y) worden getoond in de vorm Pagina x/y. Als u met de muis door een document scrolt, wordt het paginanummer getoond als u de muisknop loslaat. Als u met behulp van de rechterschuifbalk door het document scrolt, worden de paginanummers getoond als een Help-tip. De paginanummeringsopmaak van de statusbalk en schuifbalk is identiek.

U kunt de Navigator-weergave in- of uitschakelen door op het veld Paginanummer te dubbelklikken.

Voer een paginanummer in het waardenvak Pagina in de Navigator in en druk dan op Enter om naar die specifieke pagina te gaan.

Notitiepictogram

Wanneer u de sneltoetsen Shift++F5 indrukt, kunt u een paginanummer invoeren. Wanneer u op Enter drukt, gaat de cursor naar de geselecteerde pagina.