Nieuwe nummering

Start de nummering van de tekst opnieuw. Dit is alleen zichtbaar wanneer de cursor zich in genummerde of opsommingstekst bevindt.

Pictogram

Nieuwe Nummering