Regelnummering

Hiermee worden regelnummers in het huidige document toegevoegd/verwijderd en opgemaakt. Wilt u dat een alinea geen regelnummering heeft, dan klikt u in de alinea, kiest u Opmaak - Alinea, klikt u op de tab Nummering, en wist u het selectievakje De regels van deze alinea meetellen. U kunt ook voorkomen dat een alinea-opmaakprofiel regelnummering heeft.

Notitiepictogram

Regelnummers zijn niet beschikbaar in HTML-opmaak.


Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Extra - Regelnummering (niet voor HTML-opmaak)


Nummering weergeven

Voegt regelnummers toe aan het huidige document.

Weergave

Stel de eigenschappen van de regelnummering in.

Tekenopmaakprofiel

Kies de opmaakstijl dat u wilt gebruiken voor de regelnummering.

Opmaak

Kies het opmaakprofiel voor nummering dat u wilt gebruiken.

Positie

Kies waar u de regelnummers wilt weergeven.

Afstand

Bepaal hoeveel ruimte er tussen de regelnummers en de tekst moet zijn.

Interval

Vul de interval voor regelnummers in.

Scheidingsteken

U kunt een scheidingsteken invoeren dat tussen regelnummers weergegeven moet worden als het tellingsinterval meer dan één is.

Tekst

Vul de tekst in die u wilt gebruiken als scheidingsteken.

Elke

Voer het aantal leeg te laten lijnen in tussen de scheidingstekens.

Notitiepictogram

Scheidingstekens worden alleen weergegeven in regels die niet genummerd zijn.


Tellen

Specificeer of lege alinea's of regels in tekstframes in de regeltelling opgenomen moeten worden.

Tussenregels

Voegt lege alinea's toe aan de regeltelling.

Regels in tekstframes

Voegt regelnummers toe aan de tekst in tekstframes. De nummering begint opnieuw in elk tekstframe en wordt niet opgenomen in de regeltelling in het hoofdtekstgebied van het document. In gekoppelde frames, de nummering begint niet opnieuw.

Opnieuw starten bij paginabegin

Herstart regelnummering bovenaan elke pagina in het document.

Regelnummers toevoegen