Voetnoten

Specificeert de opmaak voor voetnoten en eindnoten.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Extra - Voet-/Eindnoten - Voetnoten tabblad


Notitiepictogram

Wilt u extra opties voor voetnoten en eindnoten instellen, dan kiest u Opmaak - Pagina en klikt u op de tab Voetnoot.


Automatische nummering

Nummering

Kies het opmaakprofiel voor nummering dat u wilt gebruiken voor voetnoten of eindnoten.

Selectie

Beschrijving

A, B, C

Hoofdletters

a, b, c

Kleine letters

I, II, III

Romeinse cijfers (hoofdletters)

i, ii, iii

Romeinse cijfers (kleine letters)

1, 2, 3

Arabische cijfers

A,... AA,... AAA,...

Alfabetische nummering met hoofdletters. Na de eerste 26 items gaat de nummering verder met 'AA'.

a,... aa,... aaa,...

Alfabetische nummering met kleine letters. Na de eerste 26 items gaat de nummering verder met 'aa'.


Telling

Kies de nummeringoptie voor de voetnoten.

Optie

Betekenis

Per pagina

Herstart de nummering van voetnoten aan het begin van elke pagina. Deze optie is alleen beschikbaar als het keuzevak Pagina-einde in het gebied Positie is geselecteerd.

Per hoofdstuk

Herstart de nummering van voetnoten aan het begin van elk hoofdstuk.

Per document

Nummert de voetnoten in het document opeenvolgend.


Begin met

Voer het nummer in voor de eerste voetnoot in het document. Deze optie is alleen beschikbaar als u 'Per document' hebt geselecteerd in het vak Telling.

Ervoor

Voer de tekst in die u vóór het voetnootnummer in de tekst van de voetnoot wilt weergeven. Typ bijvoorbeeld 'Naar' om 'Naar 1' weer te geven.

Erna

Voer de tekst in die u na het voetnootnummer in de tekst van de voetnoot wilt weergeven. Typ bijvoorbeeld ')' om '1)' weer te geven.

Tippictogram

Footnote numbers are left aligned by default in the footnote area. For right aligned footnote numbers first edit the paragraph style Footnote. Press F11 to open Styles dialog and select Footnote from the list of paragraph styles. Open the local menu with right click and choose Modify. Go to the Indents & Spacing tab page and set indent to 0 before and after the paragraph, including the first line. On Tabs tab page create a tab of right type at 12pt and a tab of left type at 14pt. Then in Footnotes/Endnotes Settings dialog enter \t into the Before and After edit boxes.


Positie

Pagina-einde

Geeft de voetnoten weer op het einde van de pagina.

Documenteinde

Geeft de voetnoten weer als eindnoten aan het einde van het document.

Opmaakprofielen

Wijs een alinea-opmaakprofiel aan de voetnoten toe zodat de voetnoten in uw document er uniform uitzien.

Alinea

Kies de alineastijl voor de voetnoottekst.

Pagina

Kies de paginastijl die u wilt gebruiken voor voetnoten.

Notitiepictogram

Deze optie is alleen beschikbaar als het keuzevak Documenteinde in het gebied Positie is geselecteerd.


Tekenopmaakprofielen

U kunt opmaakprofielen aan voetnootankers en -tekst toewijzen. U kunt de vooraf gedefinieerde opmaakprofielen voor voetnoten gebruiken, of een ander opmaakprofiel.

Tekstgebied

Kies het gewenste tekenopmaakprofiel voor voetnootankers in het tekstgebied van uw document.

Voetnotengebied

Kies het gewenste tekenopmaakprofiel voor de voetnootnummers in het gebied voor voetnoten.

Verwijzing naar volgende pagina

Eind van voetnoot

Voer de tekst in die u wilt weergeven wanneer de voetnoten op de volgende pagina voortgezet worden, bijvoorbeeld 'Vervolg op pagina '. LibreOffice Writer voegt automatisch het nummer van de volgende pagina in.

Begin van volgende pagina

Voer de tekst in die u wilt weergeven op de pagina waar de voetnoten voortgezet worden, bijvoorbeeld 'Vervolg van pagina '. LibreOffice Writer voegt automatisch het nummer van de vorige pagina in.