Nummering

Specificeert de getalnotatie en de hiërarchie voor hoofdstuknummering in het huidige document.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies tabbladExtra - Hoofdstuknummering - Nummering


Niveau

Klik op het overzichtsniveau dat u wilt wijzigen en geef dan de nummeringsopties voor het niveau op. Wilt u de nummeringsopties, met uitzondering van het alinea-opmaakprofiel, op alle niveaus toepassen, dan klikt u op "1-10".

Nummering

Geef de opmaak voor het geselecteerde overzichtsniveau op.

Alinea-opmaakprofiel

Selecteer het alinea-opmaakprofiel dat u aan het geselecteerde overzichtsniveau wilt toewijzen. Als u op "Geen" klikt, wordt het geselecteerde overzichtsniveau niet gedefinieerd.

Nummer

Selecteer het opmaakprofiel voor nummering dat u op het geselecteerde overzichtsniveau wilt toepassen.

Selectie

Beschrijving

A, B, C, ...

Hoofdletters

a, b, c, ...

Kleine letters

I, II, III, ...

Romeinse cijfers (hoofdletters)

i, ii, iii, ...

Romeinse cijfers (kleine letters)

1, 2, 3, ...

Arabische cijfers

A,... AA,... AAA,...

Alfabetische nummering met identieke hoofdletters, waarbij het aantal letters het hoofdstukniveau aanduidt. Zo is het tweede nummer in niveau drie 'BBB'.

a,... aa,... aaa,...

Alfabetische nummering met identieke kleine letters, waarbij het aantal letters het hoofdstukniveau aanduidt. Zo is het derde nummer in niveau twee 'cc'.

Geen

Geen nummering. Alleen het teken of symbool dat in de velden voor Scheidingsteken gedefinieerd is, verschijnt aan het begin van de genummerde regel.


Tekenopmaakprofiel

Selecteer de notatie van het nummerteken.

Volledig

Selecteer het aantal overzichtsniveaus dat in de hoofdstuknummering opgenomen moet worden. Zo selecteert u '3' om hoofdstuknummering met drie niveaus weer te geven: 1.1.1

Scheidingsteken ervoor

Voer de tekst in die u voor het hoofdstuknummer wilt weergeven. Typ bijvoorbeeld 'Hoofdstuk' om 'Hoofdstuk 1' weer te geven.

Scheidingsteken erna

Voer de tekst in die u na het hoofdstuknummer wilt weergeven. Typ bijvoorbeeld een punt (.) om "1." weer te geven.

Begin met

Voer in met welk nummer de hoofdstuknummering opnieuw moet beginnen.