Wijzigingen toepassen en bewerken

Maakt het bestand automatisch op aan de hand van de opties die u via Extra - Opties voor AutoCorrectie instelt. U wordt in een dialoogvenster gevraagd de wijzigingen te accepteren of verwerpen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Extra - AutoCorrectie - Wijzigingen toepassen en bewerken


Alles accepteren

Past alle opmaakwijzigingen toe.

Alles verwerpen

Wijst alle opmaakwijzigingen af.

Wijzigingen bewerken

Opent een dialoogvenster waarin u wijzigingen van AutoCorrectie kunt accepteren of afwijzen. U kunt ook de wijzigingen bekijken die door een bepaalde auteur of op een specifieke datum aangebracht zijn.

Wijzigingen - Accepteren of annuleren, tabpagina Filters