AutoOpmaak voor tabellen

Past automatisch opmaak op de huidige tabel toe, inclusief lettertypen, schaduw en randen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Tabel - AutoOpmaak (met cursor in een tabel)


Tabellen automatisch opmaken

  1. Klik in een tabelcel of selecteer de cellen die u wilt opmaken.

  2. Kies Tabel - AutoOpmaak en klik dan op de opmaak die u wilt toepassen.

  3. Klik op OK.

Opmaak

Toont de beschikbare opmaakprofielen voor tabellen. Klik op het opmaakprofiel dat u wilt toepassen en klik dan op OK.

Invoegen

Voegt een nieuwe tabel-opmaakprofiel toe aan de lijst.

  1. Maak een tabel op in uw document.

  2. Selecteer de tabel en open het dialoogvenster Tabel - AutoOpmaak.

  3. Klik op Toevoegen.

  4. Voer in het dialoogvenster AutoOpmaak een naam in en klik op OK.

Verwijderen

Verwijdert de geselecteerde tabelstijl. U kunt het tabelopmaakprofiel Standaard niet verwijderen.

Opmaak

Selecteer de opmaakattributen die u wilt opnemen in het geselecteerde tabelopmaakprofiel.

Getalnotatie

Voegt nummering-stijlen in, in het geselecteerde tabelopmaakprofiel.

Lettertype

Voegt lettertype opmaak toe aan het geselecteerde tabel-opmaakprofiel.

Uitlijning

Voegt uitlijningsinstellingen toe aan het geselecteerde tabel-opmaakprofiel.

Rand

Voegt omrandingstypes toe aan het geselecteerde tabel-opmaakprofiel.

Patroon

Voegt achtergrondstijlen toe aan het geselecteerde tabel-opmaakprofiel.

Naam wijzigen

Wijzigt de naam van het geselecteerde tabelopmaakprofiel. U kunt het tabelopmaakprofiel Standaard niet hernoemen.