Opmaakprofielen

Gebruik het paneel Stijlen en opmaak van de Zijbalk voor het toepassen, maken, bewerken, toevoegen en verwijderen van opmaakprofielen. Dubbelklik op een item om het opmaakprofiel toe te passen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Beeld - Opmaakprofielen

Op de werkbalk Opmaak klikt u op

Pictogram

Opmaakprofielen


U kunt het venster Stijlen en opmaak vastzetten door de titelbalk naar de linker- of rechterkant van de werkruimte te slepen. Dubbelklik op een vrije ruimte in de werkbalk van het venster om het te ontkoppelen.

Standaard geen het paneel Stijlen en opmaak een voorbeeld van de beschikbare opmaakprofielen. Het weergeven van voorbeelden kan worden uitgeschakeld in de Expert configuratie door de eigenschap /org.openoffice.Office.Common/StylesAndFormatting Preview op false te zetten.

Zo past u een opmaakprofiel toe:

  1. Selecteer de tekst. Klik op het gewenste woord om het tekenopmaakprofiel op één woord toe te passen. Wilt u een alinea-opmaakprofiel toepassen, dan klikt u op de alinea.

  2. Dubbelklik op het opmaakprofiel in het venster Stijlen en opmaak.

Tippictogram

U kunt sneltoetsen aan opmaakprofielen toewijzen via Extra - Aanpassen - Toetsenbord tabblad.


De werkbalk Stijlen en opmaak bevat pictogrammen voor de opmaak van uw documenten:

Categorie met opmaakprofielen

Pictogram

Alinea-opmaakprofielen

Toont opmaakprofielen voor alinea's. Gebruik alinea-opmaakprofielen om dezelfde opmaak zoals lettertype, nummering en lay-out op de alinea's in uw document toe te passen.

Pictogram

Tekenopmaakprofielen

Toont opmaakprofielen voor tekens. Gebruik tekenopmaakprofielen om tekenstijlen toe te passen op geselecteerde tekst in een alinea.

Pictogram

Frameopmaakprofielen

Toont opmaakprofielen voor frames. Gebruik frame-opmaakprofielen voor de opmaak van frame-layouts en -positie.

Pictogram

Pagina-opmaakprofielen

Toont opmaakprofielen voor pagina's. Gebruik paginastijlen om pagina-layouts te bepalen, inclusief de aanwezigheid van kopteksten en voetteksten.

Pictogram

Lijstopmaakprofielen

Geeft opmaakprofielen weer voor lijsten met nummering en opsommingstekens. Gebruik lijststijlen om getallen en opsommingstekens op te maken en inspringingen te definiëren.

Pictogram

Gietermodus

Past het geselecteerde opmaakprofiel toe op het object of tekst die u in het document selecteert. Klik op dit pictogram en sleep dan een selectie in het document om het opmaakprofiel toe te passen. U verlaat deze modus door nogmaals op het pictogram te klikken of door op Esc te drukken.

Pictogram

Nieuw opmaakprofiel uit selectie

Opent een submenu met meer opdrachten.

Nieuw opmaakprofiel uit selectie

Maakt een nieuw opmaakprofiel op basis van de opmaak van de huidige alinea, pagina of selectie.

Opmaakprofiel bijwerken

De handmatig opgemaakte attributen van de tekst op de cursorpositie in het document zullen worden toegevoegd aan het opmaakprofiel dat is geselecteerd in het venster Stijlen en opmaak.

Opmaakprofielen laden

Opent het dialoogvenster Opmaakprofielen laden om opmaakprofielen uit een ander document te importeren.

Tippictogram

Meer informatie over opmaakprofielen.


Gebruikte opmaakprofielen

Wijst een opmaakprofiel aan de huidige alinea, aan de geselecteerde alinea's of aan een geselecteerd object toe.