Opmaakprofiel voor nummering

Hier kunt u een opmaakprofiel voor nummering maken. De opmaakprofielen voor nummering worden beheerd in het venster Stijlen en opmaak.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Beeld - Opmaakprofielen open contextmenu Wijzigen/Nieuw (voor Lijstopmaakprofielen)


Wanneer er een opmaakprofiel voor nummering wordt gemaakt, wordt er een naam toegewezen aan de nummering. Dit is de reden waarom dergelijke sjablonen ook wel 'benoemde' nummeringen worden genoemd. Niet-benoemde nummeringen, die voor directe opmaak worden gebruikt, kunnen worden gemaakt in het dialoogvenster Nummering en opsommingstekens of met de pictogrammen van de objectbalk.

Beheren

Stel de opties voor het geselecteerde opmaakprofiel in.

Opsommingstekens

Toont de verschillende opmaakprofielen voor opsommingstekens die kunnen worden toegepast.

Notitiepictogram

Opsommingstekens en nummering van alinea's wordt alleen ondersteund in Writer, Impress en Draw.


Nummering

Toont de verschillende opmaakprofielen voor nummering die kunnen worden toegepast.

Overzicht

Toont de verschillende opmaakprofielen die kunnen worden toegepast op een hiërarchische lijst. LibreOffice biedt ondersteuning voor maximaal negen overzichtsniveaus in een lijsthiërarchie.

Afbeeldingen

Geeft de verschillende afbeeldingen weer die u kunt gebruiken als opsommingstekens in een lijst met opsommingen.

Positie

Stelt de opties voor inspringingen, afstand en uitlijning in voor de lijst met nummers of opsommingstekens.

Opties

Stelt de opmaakopties in voor genummerde lijsten of lijsten met opsommingtekens. Indien gewenst kunt u opmaak toepassen op de afzonderlijke niveaus in de lijststructuur.

Herstellen

Wijzigingen op het huidige tabblad herstellen naar de instellingen die van kracht waren toen het dialoogvenster werd geopend. Wanneer u het dialoogvenster sluit, verschijnt geen bevestigingsvenster.