Tekenopmaakprofiel

Hier kunt u een tekenopmaakprofiel maken.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Beeld - Opmaakprofielen - open contextmenu Aanpassen/Nieuw (voor Tekenopmaakprofielen)


Beheren

Stel de opties voor het geselecteerde opmaakprofiel in.

Hier vindt u functies om lettertypen, lettertype-uiterlijk, tekengrootte, taal en kleur te bewerken.

Teksteffecten

Specificeer de teksteffecten die u wilt gebruiken.

Achtergrond

Stel de achtergrondkleur of -afbeelding in.

Aziatisch-specifieke Functionaliteit

Toegang tot deze opdrachten hebt u slechts als u ondersteuning voor Aziatische talen hebt ingeschakeld in - Taalinstellingen - Talen.

Kies de positie, schaal, rotatie en afstand voor tekens.

Aziatische lay-out

Definieer hier de instellingen voor tweeregelig schrijven in Aziatische talen. Selecteer de tekens in uw tekst en kies dan deze opdracht.

Herstellen

Wijzigingen op het huidige tabblad herstellen naar de instellingen die van kracht waren toen het dialoogvenster werd geopend. Wanneer u het dialoogvenster sluit, verschijnt geen bevestigingsvenster.

Standaard

De gewijzigde waarden die zichtbaar zijn in het dialoogvenster, herstellen naar de standaardwaarden.

Waarschuwingspictogram

Er verschijnt geen bevestiging voordat de standaardwaarden opnieuw worden geladen.