Verwijderen

Verwijdert de geselecteerde kolom(men) uit de tabel.

Deze opdracht is alleen beschikbaar als de cursor zich in een tabel bevindt.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Tabel - Verwijderen - Kolommen

Op de werkbalk Tabel klikt u op

Pictogram

Kolom verwijderen