Optimale breedte

Past de kolombreedtes automatisch aan de inhoud van de cellen aan. Wanneer u de breedte van een kolom wijzigt, heeft dit geen invloed op de breedte van andere kolommen in de tabel. Een tabel kan niet breder zijn dan de pagina.

De wijzigingen hebben alleen betrekking op de geselecteerde cellen. U kunt meerdere naast elkaar liggende cellen aanpassen als u de cellen samen selecteert.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Tabel - Automatische hoogte/breedte - Optimale kolombreedte

Open Grootte ptimaliseren op de werkbalk Tabel en klik op

Pictogram

Optimale kolombreedte