Type

Specificeert de grootte en positie van het geselecteerde object of frame op een pagina.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Afbeelding - Type tabblad

Kies tabbladOpmaak - Frame en object - Eigenschappen - Type

Kies Beeld - Opmaakprofielen - open contextmenu Aanpassen/Nieuw - Type tabblad

Kies tabbladInvoegen - Frame - Type


Grootte

Breedte

Voer de gewenste breedte in voor het geselecteerde object.

Relatief

Berekent de breedte van het geselecteerde object als percentage van de breedte van het paginatekstgebied.

Relatieve breedteverhouding

Beslist wat 100% breedte betekent: ofwel tekstgebied (exclusief marges) of de hele pagina (inclusief marges).

Hoogte

Voer de gewenste hoogte in voor het geselecteerde object.

Relatief

Berekent de hoogte van het geselecteerde object als percentage van de hoogte van het paginatekstgebied.

Relatie tot de relatieve hoogte

Beslist wat 100% hoogte betekent: ofwel tekstgebied (exclusief marges) of de hele pagina (inclusief marges).

Verhoudingen behouden

Behoudt de hoogte- en breedteverhouding wanneer u de breedte of hoogte wijzigt.

Oorspronkelijke grootte

Zet de grootte-instellingen van het geselecteerde object op de oorspronkelijke waarden terug.

Notitiepictogram

Deze optie is niet beschikbaar voor frames.


Automatisch

Past automatisch de breedte of hoogte van een frame aan de inhoud van het frame aan. U kunt desgewenst een minimumbreedte of -hoogte voor het frame specificeren.

Notitiepictogram

De optie Automatisch is alleen beschikbaar wanneer u een frame selecteert.


Verankering

Specificeer de verankeringsopties voor het geselecteerde object of frame. De verankeringsopties zijn niet beschikbaar wanneer u het dialoogvenster via het venster Stijlen en opmaak opent.

Aan pagina

Verankert het geselecteerde aan de huidige pagina.

Aan alinea

Verankert het geselecteerde aan de huidige alinea.

Aan teken

Verankert het geselecteerde aan een teken.

Als teken

Verankert het geselecteerde als teken. De hoogte van de huidige regel wordt aan de hoogte van de selectie aangepast.

Positie

Specificeer de plaats van het geselecteerde object op de huidige pagina.

Horizontaal

Selecteer de optie voor horizontale uitlijning voor het object. Deze optie is niet beschikbaar als u "Als teken verankeren" kiest.

met

Bepaal hoeveel ruimte er moet zijn tussen de linkerrand van het geselecteerde object en het referentiepunt dat u in het vak Naar hebt geselecteerd. Deze optie is alleen beschikbaar als u "Vanaf links" selecteert in het vak Horizontaal.

naar

Selecteer het referentiepunt voor de geselecteerde horizontale uitlijningsoptie.

U kunt het resultaat van de geselecteerde uitlijnopties in het voorbeeldvak zien.

Op even pagina's spiegelen

Keert de huidige horizontale uitlijningsinstellingen op even pagina's om.

Tippictogram

U kunt ook de spiegelingsopties voor Afbeeldingen gebruiken om de lay-out van objecten op even en oneven pagina's aan te passen.


Verticaal

Selecteer de optie voor verticale uitlijning voor het object.

Notitiepictogram

Als u een object aan een frame met een vaste hoogte verankert, zijn alleen de uitlijningsopties Beneden en Gecentreerd beschikbaar.


met

Geef de hoeveelheid ruimte op die er moet zijn tussen de bovenrand van het geselecteerde object en het referentiepunt dat u in het vak Naar hebt geselecteerd. Deze optie is alleen beschikbaar als u 'Van boven' of 'Van beneden' (als teken) selecteert in het vak Verticaal.

naar

Selecteer het referentiepunt voor de geselecteerde verticale uitlijningsoptie.

Tekstverloop volgen

Houdt het geselecteerde object binnen de layout-grenzen van de tekst waaraan het object verankerd is. Selecteer deze optie niet als u het geselecteerde object op een willekeurige plaats in het document wilt kunnen zetten.

De optie Tekstverloop volgen is standaard geselecteerd wanneer u een document opent dat gemaakt is in een oudere versie van Writer dan OpenOffice.org 2.0. Deze optie is echter niet geselecteerd wanneer u een document maakt of wanneer u een document in Microsoft Word-indeling (*.doc) opent.

Voorbeeldveld

Een voorbeeld bekijken van de huidige selectie.

De groene rechthoek staat voor het geselecteerde object en de rode rechthoek voor het uitlijningsreferentiepunt. Als u het object als teken verankert, verandert de referentierechthoek in een rode lijn.

Opmaak - Verankering

Opmaak - Uitlijning