Kolommen

Bepaal het aantal kolommen en de kolom-layout voor een paginastijl, frame of sectie.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Pagina - Kolommen tabblad

Kies tabbladOpmaak - Frame en object - Eigenschappen - Kolommen

Kies Beeld - Opmaakprofielen - open contextmenu Aanpassen/Nieuw - Kolommen tabblad

Kies tabbladInvoegen - Frame - Kolommen

Kies Invoegen/Opmaak - Sectie(s) - Kolommen tabblad


Standaardinstellingen

U kunt een vooraf gedefinieerde kolom-layout selecteren of uw eigen lay-out maken. Wanneer u een lay-out op een pagina-opmaakprofiel toepast, worden alle pagina's die dat opmaakprofiel gebruiken, bijgewerkt. Zo worden alle frames die een bepaald opmaakprofiel gebruiken, ook bijgewerkt wanneer u een kolom-layout op dat frame-opmaakprofiel toepast. U kunt de kolom-layout ook voor één frame wijzigen.

Kolommen

Voer in hoeveel kolommen de pagina, het frame of de sectie moet bevatten.

U kunt ook een van de vooraf gedefinieerde kolom-layouts selecteren.

Selectievelden

Inhoud evenredig verdelen over alle kolommen

Verdeelt de tekst gelijkmatig over secties met meerdere kolommen.

Breedte en afstand

Is het keuzevak Automatische breedte geselecteerd, voer dan de opties voor de breedte en afstand voor de kolommen in.

(Kolomnummer)

Geeft het kolomnummer weer evenals de breedte en afstand tot de aangrenzende kolommen.

Pijl naar links

Verplaatst de kolomweergave één kolom naar links.

Pictogram

Pijl naar links

Pijl naar rechts

Verplaatst de kolomweergave één kolom naar rechts.

Pictogram

Pijl naar rechts

Breedte

Voer de breedte van de kolom in.

Afstand

Bepaal hoeveel ruimte er tussen de kolommen moet zijn.

Automatische breedte

Maakt kolommen even breed.

Voorbeeldveld

Een voorbeeld bekijken van de huidige selectie.

Het voorbeeld van de kolom-layout toont alleen de kolommen en niet de omringende pagina.

Scheidingslijn

Dit gebied is alleen beschikbaar als uw lay-out meer dan een kolom bevat.

Lijn

Selecteer de opmaakstijl voor de kolomscheidingslijn. Als u geen scheidingslijn wilt, klikt u op 'Geen'.

Hoogte

Voer de lengte van de scheidingslijn in als een percentage van de hoogte van het kolomgebied.

Positie

Selecteer de verticale uitlijning van de scheidingslijn. Deze optie is alleen beschikbaar als de waarde Hoogte van de lijn kleiner is dan 100%.

Toepassen op

Selecteer het item waarop de kolom-layout toegepast moet worden. Deze optie is alleen beschikbaar als u dit dialoogvenster via Opmaak - Kolommen opent.

Eigenschappen

Tekstrichting

Specificeer de tekstrichting voor een alinea die complexe-tekstlayout (CTL) gebruikt. Deze functie is alleen beschikbaar als de ondersteuning voor complexe scripts is ingeschakeld.