Pagina-opmaakprofiel

Bepaal de opmaak en lay-out voor het huidige pagina-opmaakprofiel, inclusief de paginamarges, kop- en voetteksten en pagina-achtergrond.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Pagina

Kies Beeld - Opmaakprofielen - open contextmenu Nieuw/Aanpassen (voor Pagina-opmaakprofielen)


Beheren

Stel de opties voor het geselecteerde opmaakprofiel in.

Pagina

Hiermee kunt u pagina-layouts voor documenten met één en meerdere pagina's definiëren, evenals een nummering en papierformaten.

Achtergrond

Stel de achtergrondkleur of -afbeelding in.

Koptekst

Voegt een koptekst aan de huidige paginastijl toe. Een koptekst is een gebied in de bovenste paginamarge waaraan u tekst of afbeeldingen kunt toevoegen.

Voettekst

Voegt een voetteksttoe aan het huidige pagina-opmaakprofiel. Een koptekst is een gebied in de bovenste paginamarge waaraan u tekst of afbeeldingen kunt toevoegen.

Randen

Stelt de randopties in voor de geselecteerde objecten in Writer of Calc.

Kolommen

Bepaal het aantal kolommen en de kolom-layout voor een paginastijl, frame of sectie.

Voetnoot

Specificeert de layout-opties voor voetnoten, inclusief de lijn die de voetnoot scheidt van het hoofdgedeelte van het document.

Aziatisch-specifieke Functionaliteit

Toegang tot deze opdrachten hebt u slechts als u ondersteuning voor Aziatische talen hebt ingeschakeld in - Taalinstellingen - Talen.

Tekstraster

Voegt een tekstraster aan het huidige pagina-opmaakprofiel toe. Deze optie is alleen beschikbaar als ondersteuning voor Aziatische talen is ingeschakeld via Taalinstellingen - Talen in het dialoogvenster Opties.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.