Overzicht & nummering

Voegt overzichtsniveau, nummering of opsommingstekens aan de alinea toe of verwijdert die. U kunt ook het te gebruiken opmaakprofiel voor nummering selecteren en de nummering in een genummerde lijst opnieuw instellen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Alinea - Overzicht en nummering tabblad

Kies Beeld - Opmaakprofielen - open contextmenu Aanpassen/Nieuw - Nummering tabblad (Alinea-opmaakprofielen)


  1. Als u de opties voor de nummering van alinea's met hetzelfde alinea-opmaakprofiel wilt wijzigen, dan kiest u Beeld - Opmaakprofielen en klikt u op het pictogram Alinea-opmaakprofielen. Klik met de rechtermuisknop op het opmaakprofiel in de lijst, kies Wijzigen en klik op het tabblad Overzicht en Nummering.

  2. Als u de opties voor de nummering van geselecteerde alinea's wilt wijzigen, kies dan Opmaak-Alinea en klik vervolgens op de tab Overzicht & Nummering.

Overzichtsniveau

Wijst een overzichtsniveau van 1 tot en met 10 toe aan de geselecteerde alinea's of het Alinea-opmaakprofiel. Selecteer Bloktekst om het overzichtsniveau te herstellen.

Nummering

Opmaakprofiel voor nummering

Selecteer het Opmaakprofiel voor nummering dat u op de alinea wilt toepassen. Deze stijlen worden ook in het venster Stijlen en opmaak weergegeven als u op het pictogram Opmaakprofiel voor nummering klikt.

Opmaakprofiel bewerken

Bewerk de eigenschappen van het geselecteerde opmaakprofiel voor nummering. Deze eigenschappen zijn van toepassing op alle alinea's die zijn opgemaakt met het opgegeven opmaakprofiel voor nummering.

Deze sectie verschijnt alleen wanneer u de eigenschappen van de huidige alinea bewerkt via Opmaak - Alinea.

Bij deze alinea opnieuw beginnen

Begint de nummering opnieuw bij de huidige alinea.

Beginnen met

Schakel dit selectievakje in en voer dan het nummer in dat u aan de alinea wilt toewijzen.

Draaiknop "Beginnen met"

Voer het nummer in dat u aan de alinea wilt toewijzen. De volgende alinea's worden opeenvolgend genummerd vanaf het nummer dat u hier invoert.

Regelnummering

Specificeer de opties voor Regelnummering. Kies Extra - Regelnummering om regelnummers aan uw document toe te voegen.

De regels van deze alinea meetellen bij de regelnummering

Telt de regels van deze alinea mee bij de regelnummering.

Bij deze alinea opnieuw beginnen

Begint de regelnummering bij deze alinea opnieuw, of bij het nummer dat u invoert.

Beginnen met

Voer het nummer in waarmee u de regelnummering opnieuw wilt beginnen.