Velden

Het submenu bevat de meest voorkomende veldtypen die in een document op de huidige positie van de cursor kunnen worden ingevoegd. Om alle beschikbare velden te zien, kies Meer velden.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Velden

Open het contextmenu en kies Velden (ingevoegde velden)


Paginanummer

Voegt het huidige paginanummer op de cursorpositie in als een veld. De standaardinstelling is om het tekenopmaakprofiel Paginanummer gebruiken.

Aantal pagina's

Voegt het totaalaantal pagina's in het document als een veld in.

Datum

Voegt de huidige datum als een veld in. De standaarddatumnotatie wordt gebruikt, en de datum wordt niet automatisch vernieuwd.

Tijd

Voegt de huidige tijd in als een veld. De tijd wordt direct uit de instellingen van uw besturingssysteem overgenomen. Een vaste tijdnotatie wordt toegepast die niet kan worden bijgewerkt via de F9-toets.

Titel

Voegt de titel, zoals die gespecificeerd is in de documenteigenschappen, als een veld in. Dit veld toont de gegevens die ingevoerd zijn in het veld Titel onder Bestand - Eigenschappen - Beschrijving.

Auteur

Voegt hier als een veld de naam in van de persoon die het document gemaakt heeft. Het veld past het item toe dat werd gemaakt onder - LibreOffice - Gebruikersgegevens.

Onderwerp

Voegt het onderwerp, zoals dat gespecificeerd is in de documenteigenschappen, als een veld in. Dit veld toont de gegevens die ingevoerd zijn in het veld Onderwerp onder Bestand - Eigenschappen - Beschrijving.

Overige

Voegt een veld in op de cursorpositie. Het dialoogvenster toont alle beschikbare velden.