Tabel invoegen

Voegt een tabel in het document in. U kunt ook op de pijl klikken, slepen om het aantal rijen en kolommen voor de tabel te selecteren, en dan in de laatste cel klikken.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Tabel - Tabel invoegen

+F12

Open de werkbalk Invoegen en klik op

Pictogram

Tabel


LibreOffice kan automatisch getallen opmaken die u hebt ingevoerd in een tabelcel, bijvoorbeeld datums en tijden. Kies - LibreOffice Writer - Tabel en klik op het keuzevak Getalherkenning in het gebied Invoer in tabellen.

Het resultaat van een tabelberekening in een andere tabel weergeven

Naam

Voer de tabelnaam in.

Kolommen

Voer het aantal kolommen in die u in de tabel wilt.

Rijen

Voer het aantal rijen in die u in de tabel wilt.

Opties

Stel de opties voor de tabel in.

Kop

Voegt een koprij toe aan de tabel.

Koprijen op nieuwe pagina's herhalen

Herhaalt de kopregel van de tabel bovenaan de volgende pagina als de tabel meer dan één pagina beslaat.

Koprijen

Kies het aantal rijen dat u wilt gebruiken voor de kop.

De tabel niet over pagina's splitsen

Voorkomt dat de tabel verspreid wordt over meer dan één pagina.

Lijst met AutoOpmaken

Selecteer een voorgedefinieerde AutoOpmaak voor de nieuwe tabel.

Pictogram op de werkbalk Invoegen

Klik op het pictogram Tabel op de werkbalk Invoegen om het dialoogvenster Tabel invoegen te openen, vanwaaruit u een tabel in het huidige document kunt invoegen. U kunt ook op de pijl klikken, slepen om het aantal rijen en kolommen voor de tabel te selecteren, en dan in de laatste cel klikken.

Tabellen invoegen

Pictogram

Tabel

Sneltoetsen gebruiken (LibreOffice Writer-toegankelijkheid)

Randen voor tabellen en tabelcellen definiëren

Tabel - Eigenschappen - Tekstverloop

- LibreOffice Writer - Tabel