Frames en objecten schalen en verplaatsen met het toetsenbord

U kunt geselecteerde frames en objecten met het toetsenbord schalen en verplaatsen.

Druk op een pijltoets om een geselecteerd frame of object te verplaatsen. Wilt u het per pixel verplaatsen, dan houdt u ingedrukt en drukt u op een pijltoets.

Druk eerst op Ctrl+Tab om de grootte van een geselecteerd kader of object te wijzigen. Nu knippert één van de handvatten om aan te geven dat het is geselecteerd. Als u een ander handvat wilt selecteren, druk dan nogmaals op Ctrl+Tab. Gebruik de pijltoetsen om de grootte van het geselecteerde object per rasterresolutie-eenheid te wijzigen. Als u de grootte van het object per pixel wilt wijzigen, houd dan ingedrukt en druk op een pijltoets.

De mate waarin u een object verplaatst wordt bepaald door het raster van het document. Kies - LibreOffice Writer - Raster om de eigenschappen van het raster voor het document te wijzigen.

Sneltoetsen gebruiken (LibreOffice Writer-toegankelijkheid)