Index

De volgende opties zijn beschikbaar wanneer u Literatuurlijst als het indextype selecteert.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Inhoudsopgave en index - Inhoudsopgave, index of woordenlijst - Type (als woordenlijst het geselecteerde type is)


Type en titel

Kies het type en de titel van de index.

Type

Selecteer het indextype dat u wilt invoegen. De beschikbare opties op dit tabblad zijn afhankelijk van het indextype dat u kiest. Als de cursor in een index staat als u Invoegen - Inhoudsopgaven en registers – Inhoudsopgaven, index of woordenlijst kiest, kunt u die index bewerken.

Titel

Voer een titel in voor de geselecteerde index.

Beveiligd tegen handmatige wijzigingen

Voorkomt dat de inhoud van de index gewijzigd kan worden. Handmatige wijzigingen die u in een index maakt gaan verloren wanneer de index wordt vernieuwd. Kies - LibreOffice Writer - Opmaakhulp, en selecteer dan het keuzevak Cursor in beveiligde gebieden - Inschakelen als u met de cursor wilt scrollen door een beveiligd gebied.

Items opmaken

Items nummeren

Nummert de literatuurlijstitems automatisch. Als u sorteeropties voor de nummering wilt instellen, klikt u op de tab Items.

Haakjes

Selecteer de haakjes waartussen u literatuurlijstitems wilt zetten.

Sorteren

Stelt de opties voor het sorteren van de indexitems in.

Taal

Selecteer de taalregels die gebruikt moeten worden voor het sorteren van de indexitems.

Sleuteltype

Selecteer 'Numeriek' wanneer u nummers op waarde wilt sorteren, zoals in 1, 2, 12. Selecteer 'Alfanumeriek' wanneer u de nummers op tekencode wilt sorteren, zoals in 1, 12, 2.