Index

De volgende opties zijn beschikbaar wanneer u Inhoudsopgave als het indextype selecteert.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Inhoudsopgave en index - Inhoudsopgave, index of woordenlijst - Type (als Inhoudsopgave het geselecteerde type is)


Type en titel

Kies het type en de titel van de index.

Type

Selecteer het indextype dat u wilt invoegen. De beschikbare opties op dit tabblad zijn afhankelijk van het indextype dat u kiest. Als de cursor in een index staat als u Invoegen - Inhoudsopgaven en registers – Inhoudsopgaven, index of woordenlijst kiest, kunt u die index bewerken.

Titel

Voer een titel in voor de geselecteerde index.

Beveiligd tegen handmatige wijzigingen

Voorkomt dat de inhoud van de index gewijzigd kan worden. Handmatige wijzigingen die u in een index maakt gaan verloren wanneer de index wordt vernieuwd. Kies - LibreOffice Writer - Opmaakhulp, en selecteer dan het keuzevak Cursor in beveiligde gebieden - Inschakelen als u met de cursor wilt scrollen door een beveiligd gebied.

Index/Inhoudsopgave samenstellen voor

Selecteer of de index voor het volledige document of voor het huidige hoofdstuk moet worden gemaakt.

Aantal niveaus

Voer het aantal kopniveaus in dat moet worden opgenomen in de index.

Samenstellen uit

Gebruik dit gebied om aan te geven welke informatie moet worden opgenomen in de index.

Overzicht

Maakt de index uit overzichtsniveaus, wat betekent dat de alinea's die zijn opgemaakt met één van de vooraf gedefinieerde alinea-opmaakprofielen (Kop 1-10) aan de index worden toegevoegd.

U kunt ook de overzichtsniveaus op het tabblad Overzicht & nummering van het dialoogvenster Opmaak - Alinea toewijzen.

Andere Opmaakprofielen

Neemt de alinea-opmaakprofielen die u opgeeft in het dialoogvenster Opmaakprofielen toewijzen op als indexitems. Klik op de knop (...) rechts van het vak Extra opmaakprofielen om de opmaakprofielen te selecteren die u wilt opnemen in de index.

Opmaakprofielen toekennen

Opent het dialoogvenster Opmaakprofielen toewijzen, waarin u de alinea-opmaakprofielen kunt selecteren die in de index opgenomen moeten worden.

Indexmarkeringen

Neemt de indexitems die u ingevoegd hebt met Invoegen - Inhoudsopgave en registers - Indexitem op in de index.