Inhoudsopgave, index of woordenlijst

Voegt een index of inhoudsopgave in bij de huidige cursorpositie. Wilt u een index of inhoudsopgave bewerken, plaats de cursor dan in de index of inhoudsopgave en kies Invoegen - Inhoudsopgave en registers - Inhoudsopgave en registers.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Inhoudsopgave en index - Inhoudsopgave, index of woordenlijst


U kunt de index of inhoudsopgave ook in dit dialoogvenster bekijken.

Afhankelijk van het type index of inhoudsopgave dat u selecteert, ziet u de volgende tabs.

Type

Gebruik deze tab om het type index dat u wilt invoegen, op te geven en te definiëren. U kunt ook aangepaste indices maken.

Items (indices/inhoudsopgaven)

Specificeer de opmaak van de index- of inhoudsopgave-items. Het uiterlijk van deze tab verandert om het type index te weerspiegelen dat u op de tabblad Type geselecteerd hebt.

Opmaakprofielen

U kunt verschillende alinea-opmaakprofielen toewijzen om de opmaak van indextitels, scheidingstekens en indexingangen te wijzigen. In dit dialoogvenster kunt u ook alinea-opmaakprofielen aanpassen.

Kolommen

Bepaal het aantal kolommen en de kolom-layout voor een paginastijl, frame of sectie.

Gebruik dit tabblad om de kolom-layout voor de index of inhoudsopgave op te geven. De indextitel is standaard één kolom breed en spreidt zich uit vanaf de linkermarge van de pagina.

Achtergrond

Stel de achtergrondkleur of -afbeelding in.

Inhoudsopgaven en registers gebruiken