Indexitem invoegen

Markeert de geselecteerde tekst als item voor de index of inhoudsopgave.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Inhoudsopgave en index - Indexitem

Open de werkbalk Invoegen en klik op

Pictogram

Item


Wilt u een indexitem bewerken, zet dan de cursor voor het indexveld en kiest u Bewerken - Referentie - Index ingave...

U kunt het dialoogvenster Indexitem invoegen openlaten terwijl u items selecteert en invoegt.

Selectie

Index

Selecteer de index waaraan u het gegeven wilt toevoegen.

Item

Geeft de tekst weer die in het document geselecteerd is. U kunt desgewenst een ander woord voor het indexitem invoeren. De geselecteerde tekst in het document wordt niet gewijzigd.

1e sleutel

Maakt de huidige selectie een subitem van het woord dat u hier invoert. Als u bijvoorbeeld 'koud' selecteert en 'weer' invoert als de 1e sleutel, is het indexitem 'weer, koud'.

2e sleutel

Maakt de huidige selectie een subitem van de 1e sleutel. Als u bijvoorbeeld 'koud' selecteert en 'weer' als de 1e en 'winter' als de 2e sleutel invoert, is het indexitem 'weer, winter, koud'.

Fonetisch lezen

Voer de fonetische leeswijze voor het overeenkomstige item in. Als een Japanse Kanji bijvoorbeeld op meer dan een manier uitgesproken kan worden, voert u de juiste uitspraak als een Katakana-woord in. Het Kanji-woord wordt dan volgens het item voor fonetisch lezen gesorteerd. Deze optie is alleen beschikbaar als ondersteuning voor Aziatische talen wordt ondersteund.

Hoofditem

Maakt van de geselecteerde tekst het hoofditem in een alfabetische index. LibreOffice geeft het paginanummer van het hoofditem in een andere indeling weer dan de andere items in de index.

Niveau

Ingaven met het alinea-opmaakprofiel "Kop X" (X = 1-10) kunnen automatisch worden toegevoegd aan de inhoudsopgave. Het niveau van de vermelding in de index komt overeen met het niveau van de kopstijl.

Notitiepictogram

Deze optie is alleen beschikbaar voor inhoudsopgaven en gebruikergedefinieerde indexitems.


Op alle overeenkomende teksten

Markeert automatisch alle andere keren dat de geselecteerde tekst in het document voorkomt. Tekst in kopteksten, voetteksten, frames en bijschriften wordt niet opgenomen.

U kunt de functie niet gebruiken voor een Item dat u handmatig in dit dialoogvenster ingevoerd hebt.

Tippictogram

Wilt u alle exemplaren van een stuk tekst in een index opnemen, dan selecteert u de tekst, kiest u Bewerken - Zoeken en vervangen en klikt u op Alles zoeken. Kies vervolgens Invoegen - Inhoudsopgave en registers - Item en klik op Invoegen.


Identieke hoofdletters/kleine letters

Onderscheid maken tussen hoofdletters en kleine letters.

Alleen hele woorden

Zoeken naar hele woorden of cellen die identiek zijn aan de zoektekst.

Invoegen

Markeert een indexitem in uw tekst.

Sluiten

Sluit het dialoogvenster.

Nieuwe gebruikergedefinieerde index

Opent het dialoogvenster Nieuwe gebruikersindex definiëren waar u een aangepaste index kunt maken.

Naam

Voer een naam in voor de nieuwe gebruikergedefinieerde index. De nieuwe index wordt aan de lijst met beschikbare indices en registers toegevoegd.

Inhoudsopgaven en registers gebruiken