Inspringingen

Laat de sectie met een linker- en rechtermarge inspringen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Sectie - Inspringingen tabblad of Opmaak - Secties


Voor sectie

Specificeert de inspringingen vóór de sectie, bij de linkermarge.

Na sectie

Specificeert de inspringingen na de sectie, bij de rechtermarge.

Sectie invoegen

Velden