Afdruk-layout

Geeft weer hoe het document afgedrukt wordt.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Beeld - Diaweergave